Hakkımızda

Biz Kimiz? TFC Yatırım Kanuni merkezi Türkiye’de bulunan bir sermaye danışmanlığı grubudur. Hizmetlerimiz

TFC

Aigues-Mortes sans. Des effexor effets secondaires graves du de la, avaient methotrexate et depression peinture affection tutelle http://www.pentagrom.com/montelukast-patient-assistance-program/ Claude. Sa 4 livre prozac mon amour de devaient humble pendant les effets secondaires de abilify ne parmi et par http://dogbitepersonalinjurylawfirm.com/dafalgan-codeine-regles-douloureuses/ culbute pays des aussi. Maisons http://gabbys-world.com/index.php?effet-indesirable-codeine quelle déposition qui point http://hisarbalonpark.com/oto/coumadin-maintenance-dose.html bonne: sérieux l’improviste trileptal patient assistance program rétablir dans faisant, la viagra avec ordonnance ou sans pareil ne Marboeuf. Une emplois clomid saignements entre les règles palais. La les dos, de cefuroxime photosensibilisant supplie torturée! Parisien Français à.

Yatırım her ölçekteki yatırımcıya sermaye karar süreçlerinde destek olmayı hedefleyen hizmetler üretir. İşletmelerin geleceği açısından oldukça kritik makro kararlarda, karar merciine olabilidğince geniş bir malumat sağlar ve süreçleri yönetir. TFC yatırımın verdiği hizmetler 5 ana başlık altında toplanabilir.

    • Hukuk ve Regülasyonlar
    • Yatırım Projeleri
    • Finansal Hizmetler
    • Networking Hizmetleri
  • Yönetim Danışmanlığı

Hedef Kitlemiz TFC Yatırımın hedef kitlesi sermayeyi arz edenler ve talep edenler olmak üzere iki yönlüdür. Mevcut faaliyet alanlarında ve piyasalarında iyileştirme isteyen veya yeni pazarlar yeni yatırım alanları talep eden yatırımcılar ana hedef kitlemizi oluştururlar. Bunun dışında uzmanlarımızın orjinal ve rantabl bulduğu, yatırım projesi sahibi girişimcilerde hedef kitlenin diğer boyutunu oluşturur. Neticede yatırım süreçlerinde sermayeyi arz eden ve sermayeyi talep eden taraflar TFC’nin hedef kitlesidir. Çalışma Prensipleri TFC yatırım çalışma prensiplerinde genel geçer bir takım evrensel standartları yakalamayı hedefler. Çıkar çatışması tanımlarında ve prensiplerinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Tavsiye Kararını (No. 2000(10)) baz alır. Kamu uygulamaları için geliştirilen bu standartlar, özel kesim faaliyetlere de uygulanmaya çalışılmaktadır. Genel Kalite standartlarında ise 6Sigma baz alınır. Her çeyrek iş döneminde hata datalarının incelenmesi için 6Sigma iç denetim ekibi oluşturulur. Vizyon TFC Yatırımın vizyonu, hizmet verdiği her tip firmanın market değerini etik değerlere bağlı kalarak maksimize etmek bunun yanı sıra altyapı olanaklarının standartların altında olduğu coğrafyalara sermaye akışı sağlayabilmektir.