Finansal Hizmetler

TFC yatırımın sağladığı finansal servisler oldukça geniş bir yelpazeyi içerir. Orta ve küçük ölçekli işletmelerin halk arz süreçlerinden, kambiyo risklerinin yönetilmesine kadar firmanın bütün finansal fırsatları iyileştirilmeye çalışılır.

Hizmet çeşitliliği oldukça fazla olmasına rağmen bütün bu faaliyetler tek bir temel hedefe hizmet eder: “Firmanın market değerinin maksimize edilmesi.”

Üreticiler ve servis sağlayıcılar işlerinin doğası gereği ürünler üzerine odaklanırlar. Ürünün kalitesi en belirleyici rekabet aracı olsa da  ürünlerin satış sonrası finansal katma değeri genellikle üretici tarafından bilinmemektedir.

Finansal hizmetler 1 Finansal Hizmetler 2