Düşük Riskli Sabit Getirili Yatırımlar

Genellikle yatırımcıların bilançolarındaki büyük kalemleri bağlayabilecekleri yatırımlardır. Yatırımdan esas beklenti likidasyon ve zarar riskinin sıfıra yakın ya da çok düşük olmasıdır. Sadece enflasyonun üzerinde karların beklendiği bu tip bir yatırımlar, arbitraj stratejileri, rayiç değerini bulmuş sağlam gayrimenkuller veya ulusal& uluslararası bilinirliği çok yüksek şirket stokları olabilir. Genellikle portföy çeşitlendirmeyi hedefleyen kurumsal yatırımcılar için uygundur.

Swap Arbitrajı»